Wiki junior Sunčev sistem/Pluton

⯓ Pluton je mala planeta koja se vise ne naziva planetom jer je mala.